Επικοινωνία

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ

Η ουρήθρα είναι ένας μικρός σωλήνας, μέσω του οποίου αποβάλλονται τα ούρα. Στους άνδρες, το μήκος της ουρήθρας, είναι μεγαλύτερο (14 εκατοστά ) σε σχέσει με εκείνο της γυναίκας ( 4 εκατοστά ).

Η λουρήθρα είναι ένας μικρός σωλήνας, μέσω του οποίου αποβάλλονται τα ούρα. Στους άνδρες, το μήκος της ουρήθρας, είναι μεγαλύτερο (14 εκατοστά) σε σχέσει με εκείνο της γυναίκας (4 εκατοστά).
Ο1
Στους άνδρες, η ουρήθρα διαδράμει την κάτω επιφάνεια του πέους και καταλήγει στη βάλανο. Επίσης στους άνδρες μεταφέρεται, μέσω της ουρήθρας, και το σπέρμα. Στη γυναίκα, η ουρήθρα είναι βραχεία και καταλήγει πάνω από την άνω γωνία του κόλπου. Οι παθήσεις της ουρήθρας οφείλονται στην ηλικία, σε φλεγμονές και σε κακώσεις.
O2

Αυτές περιλαμβάνουν:

1.Στενώματα ουρήθρας
2.Φλεγμονές ουρήθρας

1. Άλγος κατά την ούρηση

2 .Δυσκολία στην ούρηση

3. Αιματουρία

4. Ουρηθρικό έκκριμα ( πύον ή λευκόρευστο υγρό).
Ε ίναι μια φλεγμονή της ουρήθρας.Υπάρχουν δυο αιτίες που προκαλούν ουρηθρίτιδα.
Μ ταδιδόμενη σεξουαλικά και διακρίνεται σε:


Α. Γονοκοκκική ουρηθρίτιδα

Β. Μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα

Η γονοκοκκική ουρηθρίτις προκαλείται από μικροοργανισμό ,που ονομάζεται γονόκοκκος και είναι αυτός που προκαλεί την γονόρροια.

Η μη γονοκοκκική ουρηθρίτις προκαλείται από μικροοργανισμούς ,όπως τα χλαμύδια trachomatis ή οι τριχομονάδες vaginalis και μεταδίδονται σεξουαλικά.
Α Αυτός ο τύπος ουρηθρίτιδας, προκαλείται από τραυματισμό ή ερεθισμό της ουρήθρας. Υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν να εκκενώσουν φυσιολογικά την ουρήθρα και χρησιμοποιούν ουροκαθετήρα. Η συχνή εισαγωγή του ουροκαθετήρα μέσω της ουρήθρας, προκαλεί μικροτραυματισμούς αυτής και ουρηθρίτιδα
Τ Τα συμπτώματα εξαρτώνται από την αιτία της ουρηθρίτιδας. Σε πολλές γυναίκες με ουρηθρίτιδα δεν εμφανίζονται συμπτώματα. Το 25% περίπου των περιπτώσεων με μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα, δεν εμφανίζει συμπτώματα. Όταν υπάρχουν συμπτώματα, αυτά εμφανίζονται την 4η-14η ημέρα από την έκθεση σε κάποιο μικροοργανισμό. Τέτοια είναι :

1 .Εκροή υγρού από την ουρήθρα χρώματος,λευκού, καφέ, πράσινου ή αιματηρού.

2. Άλγος και καύσος κατά την ούρηση,τα οποία επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια του μπάνιου.

3. Το άλγος και ο καύσος εντοπίζονται στο έξω στόμιο της ουρήθρας.

4. Νηγμώδη άλγη ουρήθρας

5. Αίσθημα βάρους στο όσχεο και στους όρχεις

6. Στις γυναίκες ,τα συμπτώματα της ουρηθρίτιδας είναι πιο έντονα κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρήσεως.

7. Μπορεί να υπάρχουν και γενικά συμπτώματα, όπως πυρετός, φρίκια, εφιδρώσεις, ναυτία, ερυθρότης.
Η δυσχέρεια αποβολής των ούρων ,οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Ειδικά, η δυσχέρεια αποβολής των ούρων, από την ουροδόχο κύστη μέσω της ουρήθρας ,οφείλεται σε στενώματα της ουρήθρας, δηλαδή σμίκρυνσης του αυλού της ουρήθρας. Στις γυναίκες τα στενώματα είναι σπάνια, ενώ στους άνδρες είναι συχνά. Υπάρχουν διάφορες αιτίες δημιουργίας στενωμάτων της ουρήθρας, οι κυριότερες των οποίων είναι, κακώσεις ή τραυματισμοί της ουρήθρας από καθετηριασμούς ή ατυχήματα, φλεγμονές από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, χειρουργικές επεμβάσεις μέσω της ουρήθρας και σπανιότατα κακοήθεις παθήσεις της ουρήθρας (καρκίνος). Τα στενώματα του έξω στομίου της ουρήθρας, οφείλονται κυρίως σε τραυματισμό. Επίσης μια άλλη αιτία λιγότερο συχνή είναι οι φλεγμονές της ακροποσθίας όπως ο λειχήνας και η balanitisxerotica.

Τα στενώματα της ουρήθρας διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες:

1. Στα στενώματα της πρόσθιας ουρήθρας ( από τον έξω σφιγκτήρα έως το έξω στόμιο της ουρήθρας).

2.Στα στενώματα της οπίσθιας ουρήθρας ( από την ουροδόχο κύστη έως τον έξω σφιγκτήρα).
Ο ι άνδρες που πάσχουν από στενώματα ουρήθρας ,περιγράφουν συμπτώματα σχετικά με αδυναμία ικανοποιητικής εκκενώσεως της ουροδόχου κύστεως από τα ούρα, αδύναμη και στενή ακτίνα ούρων. Σπάνια συνοδεύονται από άλγος και αιματουρία.
Η διάγνωση των παθήσεων της ουρήθρας ξεκινά με τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού, και φυσικής εξετάσεως .Ακολουθεί εργαστηριακός και ακτινολογικός έλεγχος. Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει :

1. Γενική ούρων για την ανίχνευση αιματουρίας ή λοίμωξης

2. Καλλιέργεια ούρων για την αποκάλυψη ουρολοίμωξης ή όχι

3. Καλλιέργεια ουρηθρικού εκκρίματος για ταυτοποίηση μικροοργανισμού όταν υπάρχει,

4. Ανιούσα ουρηθρογραφία ,για να απεικονισθεί η ουρήθρα και το στένωμα της ουρήθρας όταν υπάρχει.

ο3

Εικόνα 3.Ουρηθρογραφία, η οποία δείχνει μεγάλο στένωμα ουρήθρα

5. Μέτρηση ροής ούρων, όπου, στα στενώματα, παρατηρείται χαμηλή ροή ούρων .6.Υπερηχογράφημα νεφρών κύστεως ,προστάτη για την αποκάλυψη ή μη παθολογίας και μέτρηση υπολείμματος ούρων .

6. Ουρηθροκυστεοσκόπηση , επισκόπηση υπό όραση όλης της ουρήθρας και εκτίμηση των χαρακτηριστικών όταν υπάρχει στένωμα της ουρήθρας.

ο4

Εικόνα 4. Μικρού βαθμού στένωμα βολβικής μοίρας της ουρήθρας.
Η θεραπεία των παθήσεων της ουρήθρας είναι αιτιολογική. Στις φλεγμονές της ουρήθρας χορηγούμε αντιβιοτικά με βάσει την καλλιέργεια των ούρων ή του ουρηθρικού εκκρίματος. Πρέπει να ελέγχεται ο, η σύντροφος και αν υπάρχει λοίμωξη να λαμβάνει αγωγή .

Αποφυγή επαφής έως την πλήρη θεραπεία. Να λαμβάνονται προφυλάξεις κατά την σεξουαλική επαφή. Αν τα συμπτώματα δεν εξαλειφθούν με τη θεραπεία ,τότε απαιτείται επανεξέταση από τον ουρολόγο.

Στα στενώματα της ουρήθρας η θεραπεία εξαρτάται από τον βαθμό και το μήκος του στενώματος.

Όταν το στένωμα είναι μικρού βαθμού, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην ούρηση, συνιστάται παρακολούθηση. Τα στενώματα μετρίου και μεγάλου βαθμού, αλλά μικρού μήκους
Στις περιπτώσεις με καρκίνο της ουρήθρας,νπου είναι σπανιότατο,ντότε προβαίνουμε σε μείζονα χειρουργική επέμβαση. Αφαίρεση της ουρήθρας ή ακόμη ριζικότερη χειρουργική επέμβαση κυρίως στις γυναίκες, αφαιρώντας και την ουροδόχο κύστη.

Εικόνα 5.Ουρηθροπλαστική

Εικόνα 5.Ουρηθροπλαστική

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ:

Μεγάλη εξειδίκευση στην χειρουργική ενδοσκοπία με πάνω από 4000 περιστατικά Turis προστατεκτομής.
Μεγάλη Εξειδίκευση στην γυναικεία ακράτεια ούρων με τη χρήση κολπικής ταινίας ελευθέρας τάσεως και εμπειρία σε πάνω από 1000 περιστατικά με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 90%.
Μεγάλη εξειδίκευση στη χειρουργική ογκολογία, καρκίνο νεφρού και μεγάλη εμπειρία με πάνω από 1000 περιστατικά με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Μεγάλη εξειδίκευση στο Καρκίνο του Προστάτη και εμπειρία σε περισσότερα από 2000 περιστατικά με ίαση σε ποσοστό πάνω από 90%
Μεγάλη εξειδίκευση στο καρκίνο της ουροδόχου κύστεως με περισσότερα από 3000 περιστατικά με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Μεγάλη Εμπειρία στον Καρκίνο όρχεως με περισσότερα από 200 περιστατικά  και με ίαση σε ποσοστό πάνω από 90%
Ιδιαίτερη εξειδίκευση στην ανδρολογία, με έμφαση στην αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας με εμφύτευση πεικών προθέσεων τριών στοιχείων και εμπειρία σε περισσότερα από 60 περιστατικά με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Μεγάλη Εξειδίκευση στην αντιμετώπιση της κάμψης του πέους με φαρμακευτική και χειρουργική θεραπεία και εμπειρία  σε περισσότερα από 200 περιστατικά με επιτυχία πάνω από 95%.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ