Επικοινωνία

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ

H πιο αποτελεσματική χειρουργική μέθοδος για τη θεραπεία της κιρσοκήλης είναι η μικροχειρουργική.

Η θεραπεία της κιρσοκήλης, επιχειρείται χειρουργικά ,όταν:


1. Παρατηρείται διαταραχή στην ποιότητα του σπέρματος

2. Αίσθημα βάρους ή ορχεοδυνία.
H πιο αποτελεσματική χειρουργική μέθοδος για τη θεραπεία της κιρσοκήλης είναι η μικροχειρουργική.

Τι είναι η μικροχειρουργική?

Είναι η πρώτη επιλογή και πραγματοποιείται με μία μικρή τομή ,με ήπια αναισθησία, χαμηλά στη βουβωνική χώρα και με τη βοήθεια μικροσκοπίου. αναγνωρίζονται οι διατεταμένες φλέβες και απολινώνονται( εικόνα 1).Εικόνα 1.Δείχνει το διατεταμένο φλεβικό δίκτυο το οποίο απολινώνεται.

Έτσι επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα. Υπάρχουν και άλλες τεχνικές αλλά δεν έχουν ανάλογα αποτελέσματα. Οι επιπλοκές είναι ελάχιστες με αυτή τη μέθοδο, και ο ασθενής επαναδραστηριοποιείται σε μία εβδομάδα. Ο χρόνος νοσηλείας είναι μία ημέρα και ο ασθενής, λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για μια εβδομάδα.

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ:

Μεγάλη εξειδίκευση στην χειρουργική ενδοσκοπία με πάνω από 4000 περιστατικά Turis προστατεκτομής.
Μεγάλη Εξειδίκευση στην γυναικεία ακράτεια ούρων με τη χρήση κολπικής ταινίας ελευθέρας τάσεως και εμπειρία σε πάνω από 1000 περιστατικά με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 90%.
Μεγάλη εξειδίκευση στη χειρουργική ογκολογία, καρκίνο νεφρού και μεγάλη εμπειρία με πάνω από 1000 περιστατικά με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Μεγάλη εξειδίκευση στο Καρκίνο του Προστάτη και εμπειρία σε περισσότερα από 2000 περιστατικά με ίαση σε ποσοστό πάνω από 90%
Μεγάλη εξειδίκευση στο καρκίνο της ουροδόχου κύστεως με περισσότερα από 3000 περιστατικά με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Μεγάλη Εμπειρία στον Καρκίνο όρχεως με περισσότερα από 200 περιστατικά  και με ίαση σε ποσοστό πάνω από 90%
Ιδιαίτερη εξειδίκευση στην ανδρολογία, με έμφαση στην αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας με εμφύτευση πεικών προθέσεων τριών στοιχείων και εμπειρία σε περισσότερα από 60 περιστατικά με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Μεγάλη Εξειδίκευση στην αντιμετώπιση της κάμψης του πέους με φαρμακευτική και χειρουργική θεραπεία και εμπειρία  σε περισσότερα από 200 περιστατικά με επιτυχία πάνω από 95%.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ