Επικοινωνία

ΚΙΡΣΟΛΗΛΗ

Οι επιπτώσεις της κιρσοκήλης, αφορούν κυρίως στην ποιότητα του σπέρματος. Μπορεί να επηρεάσει τόσο τον αριθμό, την μορφολογία όσο και την κινητικότητα.

O οσχεικός σάκος περιέχει, εκτός από τους όρχεις και τον τόνο και τις σπερματικές φλέβες και αρτηρίες που μεταφέρουν το αίμα από και προς τους όρχεις. Οποιαδήποτε ανατομική ανωμαλία των σπερματικών φλεβών, η οποία δυσχεραίνει την απαγωγή του αίματος από τους όρχεις, οδηγεί σε διεύρυνση του φλεβικού δικτύου η οποία ονομάζεται κιρσοκήλη. Η κιρσοκήλη μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη παραγωγή σπέρματος και χαμηλή κινητικότητα.

Η κιρσοκήλη δημιουργείται, όταν οι βαλβίδες των φλεβών των όρχεων δεν λειτουργούν, ανεπαρκούν. Η επίπτωση στον γενικό ανδρικό πληθυσμό ανέρχεται στο 15% καθώς και στους έφηβους άνδρες.

kirso

Κιρσοκήλη μπορεί να εμφανισθεί σε οποιοδήποτε χρόνο της ζωής κάθε άνδρα. Η διάγνωση της κιρσοκήλης, συνηθέστερα, πραγματοποιείται μεταξύ 15 και 25 ετών. Πιο συχνά εμφανίζεται αριστερά και έχει επιβεβαιωθεί από μελέτες. Η αιτιολογία είναι αδιευκρίνιστη, αλλά η πιο αποδεκτή είναι εκείνη της φλεβικής ανεπάρκειας. Η συχνότερη εμφάνιση αριστερά συσχετίζεται και με την ανατομία εκβολής της σπερματικής φλέβας στην νεφρική φλέβα υπό ορθή γωνία, και εξ αυτού του λόγου δυσχεραίνεται η απαγωγή του αίματος και προκαλείται στάση. Δεξιά, σπάνια παρατηρείται κιρσοκήλη και διαγιγνώσκεται σε περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις στην δεξιά κοιλία.
Σ υνήθως η κιρσοκήλη διαδράμει ασυμπτωματικά. Όταν εμφανίζονται συμπτώματα, αυτά περιλαμβάνουν άλγος αριστερού ημιοσχέου, διόγκωση οσχέου και εμφανείς διευρύνσεις φλεβών, ψηλαφητών με οφιοειδή μορφή. Συνήθως το άλγος επιτείνεται με την ορθοστασία ή κατά τους θερμούς μήνες. Οι επιπτώσεις της κιρσοκήλης, αφορούν κυρίως στην ποιότητα του σπέρματος. Μπορεί να επηρεάσει τόσο τον αριθμό, την μορφολογία όσο και την κινητικότητα

Διάγνωση

Η διάγνωση της κιρσοκήλης επιτυγχάνεται με την φυσική εξέταση και την υπερηχογραφία οσχέου. Με την ψηλάφηση του οσχέου διαπιστούται διόγκωση και ψηλαφητό φλεβικό δίκτυο με πιθανή ευαισθησία του όρχεος. Με την υπερηχοτομογραφία διερευνάται το φλεβικό δίκτυο και το εύρος του. Επίσης ελέγχεται η λειτουργικότητα των φλεβικών βαλβίδων, όπου συνήθως επί κιρσοκήλης παρατηρείται παλινδρόμηση της αιματικής ροής και εξ αυτού στάση, άλγος και αύξηση της θερμοκρασίας.

diagnosi
Η θεραπεία της κιρσοκήλης είναι χειρουργική. Δεν είναι πάντοτε επιβεβλημένη η χειρουργική θεραπεία αν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή δεν επηρεάζεται η ποιότητα του σπέρματος. Όταν υπάρχουν συμπτώματα, όπως άλγος οσχέου ή διαταραχές σπέρματος, τότε η χειρουργική επέμβαση είναι η θεραπεία εκλογής. Υπάρχουν διάφοροι τύποι χειρουργικών επεμβάσεων της κιρσοκήλης και ο εμβολισμός των σπερματικών φλεβών. Στόχος όλων των τύπων επεμβάσεων είναι να αποτρέψουν την παλινδρόμηση της αιματικής ροής των σπερματικών φλεβών. Έχει επιβεβαιωθεί από μελέτες, ότι μετά τη θεραπεία πολλοί άνδρες με προβλήματα γονιμότητας καθίστανται γόνιμοι. Επίσης όταν διαπιστωθεί ότι όσο πιο πρώιμα χειρουργείται η κιρσοκήλη, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα.

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ:

Μεγάλη εξειδίκευση στην χειρουργική ενδοσκοπία με πάνω από 4000 περιστατικά Turis προστατεκτομής.
Μεγάλη Εξειδίκευση στην γυναικεία ακράτεια ούρων με τη χρήση κολπικής ταινίας ελευθέρας τάσεως και εμπειρία σε πάνω από 1000 περιστατικά με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 90%.
Μεγάλη εξειδίκευση στη χειρουργική ογκολογία, καρκίνο νεφρού και μεγάλη εμπειρία με πάνω από 1000 περιστατικά με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Μεγάλη εξειδίκευση στο Καρκίνο του Προστάτη και εμπειρία σε περισσότερα από 2000 περιστατικά με ίαση σε ποσοστό πάνω από 90%
Μεγάλη εξειδίκευση στο καρκίνο της ουροδόχου κύστεως με περισσότερα από 3000 περιστατικά με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Μεγάλη Εμπειρία στον Καρκίνο όρχεως με περισσότερα από 200 περιστατικά  και με ίαση σε ποσοστό πάνω από 90%
Ιδιαίτερη εξειδίκευση στην ανδρολογία, με έμφαση στην αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας με εμφύτευση πεικών προθέσεων τριών στοιχείων και εμπειρία σε περισσότερα από 60 περιστατικά με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Μεγάλη Εξειδίκευση στην αντιμετώπιση της κάμψης του πέους με φαρμακευτική και χειρουργική θεραπεία και εμπειρία  σε περισσότερα από 200 περιστατικά με επιτυχία πάνω από 95%.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ