Επικοινωνία

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ

Το όσχεο είναι ένας σάκος στον άνδρα, όπου κατασκηνούν οι όρχεις και τα εξαρτήματα αυτών, όπως η επιδιδυμίδα και ο σπερματικός τόνος.

Τ ο όσχεο είναι ένας σάκος στον άνδρα, όπου κατασκηνούν οι όρχεις και τα εξαρτήματα αυτών, όπως η επιδιδυμίδα και ο σπερματικός τόνος. Παθήσεις αυτών των οργάνων ή κακώσεις, συνήθως προκαλούν διόγκωση του οσχέου. Η διόγκωση μπορεί να οφείλεται σε συλλογή υγρού, φλεγμονές των όρχεων, των επιδιδυμίδων ή σε κακοήθη διόγκωση αυτών, ή συστροφή όρχεος. Η διόγκωση μπορεί να είναι ασυμπτωματική, συνήθως σε κακοήθεις παθήσεις των όρχεων. Μπορεί όμως να συνοδεύεται από επώδυνα συμπτώματα, συνήθως σε φλεγμονές, όπως επιδιδυμίτιδα ή ορχίτιδα ή σε συστροφή του όρχεος. Οι επώδυνες καταστάσεις του οσχέου πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα, γιατί αν οφείλεται σε συστροφή όρχεος πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα.
Ο ι παθήσεις των όρχεων κατατάσσονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες:


- Σε ενδοκρινείς παθήσεις και - Σε παθήσεις του αναπαραγωγικού συστήματος

Οι πλέον συνήθεις παθήσεις είναι :

Α. Καρκίνος όρχεων και καλοήθη νεοπλάσματα

Β. Διόγκωση όρχεων οφειλόμενη σε υδροκήλη, φλεγμονή επιδιδυμίδας αποκαλούμενη επιδιδυμίτις, φλεγμονή όρχεος αποκαλούμενη ορχίτις, κύστεις επιδιδυμίδας και σπερματικού τόνου και σπερματοκήλες.
Υ δροκήλη αποκαλείται η συλλογή υγρού εντός του οσχεικού σάκου και πέριξ του όρχεος. Η υδροκήλη μπορεί να εμφανισθεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Στα μικρά παιδιά παρατηρείται στο 10%.

Κατά το τέλος της κυήσεως, οι όρχεις κατέρχονται στον οσχεικό σάκο και περιβάλλονται από υγρό το οποίο απορροφάται στη συνέχεια. Αν δεν απορροφηθεί τότε δημιουργείται υδροκήλη. Επίσης μπορεί να δημιουργηθεί από φλεγμονές ή κακώσεις του οσχέου.

Υπάρχουν δύο τύποι υδροκήλης. Αυτή που επικοινωνεί με την περιτοναϊκή κοιλότητα και αυτή που δεν επικοινωνεί.

Τα συμπτώματα της υδροκήλης είναι ήπια και συνήθως οι ασθενείς αναφέρουν βάρος και τάση στο όσχεο, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Διάγνωση

Η διάγνωση της υδροκήλης τίθεται με την αντικειμενική εξέταση από τον γιατρό και με υπερηχογράφημα οσχέου. Όταν υπάρχει υδροκήλη, οι όρχεις δεν ψηλαφώνται.
Σ τα νεογέννητα με υδροκήλη, δεν προβαίνουμε σε καμία θεραπεία και περιμένουμε για ένα χρόνο. Αν δεν απορροφηθεί το υγρό της υδροκήλης, τότε πρέπει να χειρουργηθεί. Η υδροκήλη χειρουργείται όταν επικοινωνεί με την περιτοναϊκή κοιλότητα ή όταν εμφανίζεται σε ενήλικες άνδρες και προκαλεί συμπτώματα, υπό γενική αναισθησία και παραμονή μια ημέρα νοσηλευόμενος. Μια άλλη εναλλακτική μέθοδος θεραπείας είναι η αναρρόφηση του υγρού δια βελόνης μέσω του οσχέου. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν. Ο κίνδυνος από αυτή τη μέθοδο θεραπείας είναι, συλλογή εκ νέου υγρού στο όσχεο, και φλεγμονή ή λοίμωξη.
H συστροφή όρχεος συμβαίνει, όταν περιστρέφεται ο σπερματικός τόνος γύρω από τον άξονα του δύο φορές (εικόνα 2), προκαλώντας διακοπή αιμάτωσης του όρχεος και συνήθως μόνιμη βλάβη ή καταστροφή αυτού. Είναι μια επείγουσα κατάσταση και χαρακτηρίζεται από έντονο και αιφνίδιο άλγος. Aφορά νέους άνδρες και είναι σπάνια. Περίπου, συμβαίνει σε 1 ανά 4000 νέους. Πιο συχνά παρουσιάζεται στους έφηβους και σπανιότερα σε ενήλικες και νεογέννητα.

s1

Απεικονίζεται ο φυσιολογικός όρχις και ο συστραφείς

Αίτια

Η συστροφή συμβαίνει σε περιπτώσεις με προδιάθεση. Φυσιολογικά οι όρχεις δεν περιστρέφονται εντός του οσχεικού σάκου, διότι στηρίζονται στερεά στους πέριξ ιστούς. Όταν ο όρχις στηρίζεται χαλαρά εντός του οσχεικού σάκου και ο σπερματικός τόνος από τον οποίον κρέμεται είναι μακρύς, προδιαθέτει σε συστροφή. Επίσης, η κάκωση του οσχέου κατά τη διάρκεια άσκησης ή αγώνων όπως ποδόσφαιρο ή η πλήξη του οσχέου μπορεί να προκαλέσουν συστροφή. Συστροφή συμβαίνει συνήθως σε έναν όρχι και σπανίως και στους δύο.

Συμπτώματα

Η συστροφή του όρχεος συνοδεύεται από αιφνίδιο και έντονο άλγος στο ημιόσχεο, ζάλη, ναυτία και εμέτους. Παρατηρείται διόγκωση του ημιοσχέου και οιδηματώδες, η δε ψηλάφηση είναι επώδυνη.

Διάγνωση

Η διάγνωση τίθεται με:

1. Φυσική εξέταση
2. Υπερηχογράφημα οσχέου

Η φυσική εξέταση αποκαλύπτει επώδυνη διόγκωση οσχέου και έλξη του όρχεος προς τα επάνω. Ο υπερηχοτομογραφικός έλεγχος του οσχέου αποκαλύπτει διόγκωση όρχεος και διακοπή της αιματικής ροής.

Θεραπεία

Η θεραπεία συνήθως είναι χειρουργική. Σπανίως μπορεί να αναταχθεί η συστροφή του όρχεος με χειρισμούς. Όταν διαπιστωθεί πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση άμεσα και ανάταξη του όρχεος. Αν χειρουργηθεί εντός των πρώτων 6 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων, τότε το 95% των όρχεων είναι βιώσιμο. Αν περάσουν 12 ώρες τότε το 75 % των όρχεων εχουν υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη και αφαιρούνται. Η αφαίρεση του όρχεος μπορεί να έχει ορμονικές επιπτώσεις στα νεογέννητα και διαταραχές σπέρματος στους ενήλικες.
H συστροφή συμβαίνει σε περιπτώσεις με προδιάθεση. Φυσιολογικά οι όρχεις δεν περιστρέφονται εντός του οσχεικού σάκου, διότι στηρίζονται στερεά στους πέριξ ιστούς. Όταν ο όρχις στηρίζεται χαλαρά εντός του οσχεικού σάκου και ο σπερματικός τόνος από τον οποίον κρέμεται είναι μακρύς, προδιαθέτει σε συστροφή. Επίσης, η κάκωση του οσχέου κατά τη διάρκεια άσκησης ή αγώνων όπως ποδόσφαιρο ή η πλήξη του οσχέου μπορεί να προκαλέσουν συστροφή. Συστροφή συμβαίνει συνήθως σε έναν όρχι και σπανίως και στους δύο.
H συστροφή του όρχεος συνοδεύεται από αιφνίδιο και έντονο άλγος στο ημιόσχεο, ζάλη, ναυτία και εμέτους. Παρατηρείται διόγκωση του ημιοσχέου και οιδηματώδες, η δε ψηλάφηση είναι επώδυνη.

Διάγνωση

Η διάγνωση τίθεται με:

1. Φυσική εξέταση
2. Υπερηχογράφημα οσχέου

Η φυσική εξέταση αποκαλύπτει επώδυνη διόγκωση οσχέου και έλξη του όρχεος προς τα επάνω. Ο υπερηχοτομογραφικός έλεγχος του οσχέου αποκαλύπτει διόγκωση όρχεος και διακοπή της αιματικής ροής.
H θεραπεία συνήθως είναι χειρουργική. Σπανίως μπορεί να αναταχθεί η συστροφή του όρχεος με χειρισμούς. Όταν διαπιστωθεί πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση άμεσα και ανάταξη του όρχεος. Αν χειρουργηθεί εντός των πρώτων 6 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων, τότε το 95% των όρχεων είναι βιώσιμο. Αν περάσουν 12 ώρες τότε το 75 % των όρχεων εχουν υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη και αφαιρούνται. Η αφαίρεση του όρχεος μπορεί να έχει ορμονικές επιπτώσεις στα νεογέννητα και διαταραχές σπέρματος στους ενήλικες.

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

VIDEO

ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ:

Μεγάλη εξειδίκευση στην χειρουργική ενδοσκοπία με πάνω από 4000 περιστατικά Turis προστατεκτομής.
Μεγάλη Εξειδίκευση στην γυναικεία ακράτεια ούρων με τη χρήση κολπικής ταινίας ελευθέρας τάσεως και εμπειρία σε πάνω από 1000 περιστατικά με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 90%.
Μεγάλη εξειδίκευση στη χειρουργική ογκολογία, καρκίνο νεφρού και μεγάλη εμπειρία με πάνω από 1000 περιστατικά με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Μεγάλη εξειδίκευση στο Καρκίνο του Προστάτη και εμπειρία σε περισσότερα από 2000 περιστατικά με ίαση σε ποσοστό πάνω από 90%
Μεγάλη εξειδίκευση στο καρκίνο της ουροδόχου κύστεως με περισσότερα από 3000 περιστατικά με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Μεγάλη Εμπειρία στον Καρκίνο όρχεως με περισσότερα από 200 περιστατικά  και με ίαση σε ποσοστό πάνω από 90%
Ιδιαίτερη εξειδίκευση στην ανδρολογία, με έμφαση στην αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας με εμφύτευση πεικών προθέσεων τριών στοιχείων και εμπειρία σε περισσότερα από 60 περιστατικά με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Μεγάλη Εξειδίκευση στην αντιμετώπιση της κάμψης του πέους με φαρμακευτική και χειρουργική θεραπεία και εμπειρία  σε περισσότερα από 200 περιστατικά με επιτυχία πάνω από 95%.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ