Επικοινωνία

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΡΧΕΟΣ

Ο καρκίνος του όρχεος είναι ο πιο συχνός στους άνδρες μεταξύ 15-35 ετών, χωρίς να σημαίνει ότι δεν εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες και σπανιότατα σε νεότερες ηλικίες.
Εμπειρία σε περισσότερα από 200 περιστατικά και ποσοστό επιτυχίας 90% στη θεραπεία καρκίνου του όρχεως

Ο καρκίνος του όρχεος είναι αγνώστου αιτιολογίας. Υπάρχουν όμως ορισμένοι παράγοντες, οι οποίοι αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου όρχεος. Τέτοιοι παράγοντες είναι:

- Διαταραχές ανάπτυξης του όρχεος
- Η έκθεση σε χημικές ουσίες
- Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου όρχεος
- Λοίμωξη HIV
- Ιστορικό κρυψορχίας ( μη κάθοδος των όρχεων στο όσχεο )
- Σύνδρομο Klinefelter

Ο καρκίνος του όρχεος είναι ο πιο συχνός στους άνδρες μεταξύ 15-35 ετών, χωρίς να σημαίνει ότι δεν εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες και σπανιότατα σε νεότερες ηλικίες. Εμφανίζεται συχνότερα σε λευκούς άνδρες παρά σε Αφρικανούς ή Ασιάτες Αμερικανούς.

Υπάρχουν δύο τύποι καρκίνου όρχεος, οι οποίοι προέρχονται από τα κύτταρα που παράγουν το σπέρμα, τα ονομαζόμενα σπερματοκύτταρα. Οι δυο τύποι είναι :

- Τα σεμινώματα
- Τα μη σεμινώματα
Τ α σεμινώματα αναπτύσσονται στις ηλικίες των 30 και 40 ετών, αναπτύσσονται αργά, συνήθως περιορίζονται στον όρχι όταν ανακαλύπτονται, αλλά μπορεί να δώσουν μεταστάσεις στους λεμφαδένες. Τα σεμινώματα είναι πολύ ευαίσθητα στην ακτινοθεραπεία.
Τ α μη σεμινώματα είναι τα πλέον συνήθη καρκινώματα του όρχεος και αναπτύσσονται πιο γρήγορα από τα σεμινώματα. Οι μη σεμινωματώδεις όγκοι διακρίνονται σε διάφορους τύπους με βάσει την κυτταρική προέλευση. Έτσι έχουμε:

- Το χοριοκαρκίνωμα
- Το εμβρυικό καρκίνωμα
- Το τεράτωμα
- Όγκοι του λεκιθικού ασκού ( Yolksactumor)

Υπάρχουν, σπανιότερα όγκοι οι οποίοι προέρχονται από το στρώμα του όρχεος. Υπάρχουν δυο τύποι:

- Από κύτταρα Leydig
- Από κύτταρα Sertoli

Οι όγκοι από το στρώμα του όρχεος εμφανίζονται συνήθως στην παιδική ηλικία.

se

Σεμίνωμα όρχεος

Ο καρκίνος του όρχεος μπορεί να διαδράμει ασυμπτωματικός. Όταν όμως υπάρχουν συμπτώματα αυτά περιλαμβάνουν :

- Ενόχληση ή άλγος στον όρχι, καθώς και αίσθημα βάρους στο όσχεο
- Άλγος στην οσφύ ή στην κάτω κοιλιακή χώρα
- Επώδυνη γυναικομαστία
- Συνήθως προσβάλλεται ο ένας όρχις

Ο καρκίνος του όρχεος μπορεί να εξαπλωθεί κατά συνέχεια ιστών, σε άλλα όργανα και στους λεμφαδένες. Τα συνηθέστερα σημεία στα οποία μεθίσταται είναι οι κοιλιακοί λεμφαδένες, οι πνεύμονες και η σπονδυλική.

Η διάγνωση του καρκίνου του όρχεος προσεγγίζεται με την φυσική εξέταση και όταν διαπιστωθεί διόγκωση και παθολογική σύσταση του όρχεος, τότε προβαίνουμε σε υπερηχογράφημα οσχέου. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος μπορεί να αναδείξει την παρουσία υγρού ή συμπαγή διόγκωση του όρχεος με ανομοιογένεια. Ακολουθεί εργαστηριακός έλεγχος και αναζήτηση των επιπέδων καρκινικών δεικτών, όπως :

- Χοριακή γοναδοτροπίνη
- α-φετοπρωτείνη
- Γαλακτική δευδρογενάση ( LDH)

Οι καρκινικοί δείκτες είναι αυξημένοι στις περισσότερες περιπτώσεις και σε ένα βαθμό είναι και προσδιοριστικοί του καρκινικού τύπου του όρχεος.
Η θεραπεία είναι χειρουργική. Από τη στιγμή που διαγνωσθεί καρκίνος όρχεος, πρέπει άμεσα να προβούμε σε ορχεκτομή. Ακολουθεί ταυτοποίηση του καρκίνου με ιστολογική εξέταση και σταδιοποίηση της νόσου. Επικουρική θεραπεία εξαρτάται από τον τύπο του καρκίνου και το στάδιο της νόσου. Στο πρώτο στάδιο δεν απαιτείται καμμιά επικουρική θεραπεία, αλλά στενή παρακολούθηση ανά 3μηνο. Στα προχωρημένα στάδια, στο μεν σεμίνωμα απαιτείται ακτινοθεραπεία ή συνδυασμός χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας. Στους μη σεμινωματώδεις όγκους απαιτείται χημειοθεραπεία και τακτικός έλεγχος ανά 3μηνο. Εάν μετά τη χημειοθεραπεία διαπιστωθεί υπολειμματική νόσος στον οπισθοπεριτοναικό χώρο, τότε προβαίνουμε σε χειρουργική αφαίρεση. Η σταδιοποίηση της νόσου επιτυγχάνεται με υπολογιστική τομογραφία άνω, κάτω κοιλίας και θώρακος.

Στάδιο Ι, περιορίζεται στον όρχι
Στάδιο ΙΙ, επέκταση της νόσου στους οπισθοπεριτοναικούς λεμφαδένες
Στάδιο ΙΙΙ, επέκταση της νόσου στο ήπαρ και στους πνεύμονες

po

Εικόνα 5. Υπολογιστική τομογραφία κοιλίας που αποκαλύπτει διόγκωση λεμφαδένων
Η σύσταση για την έγκαιρη διάγνωση τυχόν καρκίνου όρχεος, είναι η αυτοεξέταση των όρχεων για κάθε άνδρα, μια φορά τον μήνα. Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου είναι σημαντική, για την επιτυχή θεραπεία και την καλή πρόγνωση της νόσου.

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ:

Μεγάλη εξειδίκευση στην χειρουργική ενδοσκοπία με πάνω από 4000 περιστατικά Turis προστατεκτομής.
Μεγάλη Εξειδίκευση στην γυναικεία ακράτεια ούρων με τη χρήση κολπικής ταινίας ελευθέρας τάσεως και εμπειρία σε πάνω από 1000 περιστατικά με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 90%.
Μεγάλη εξειδίκευση στη χειρουργική ογκολογία, καρκίνο νεφρού και μεγάλη εμπειρία με πάνω από 1000 περιστατικά με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Μεγάλη εξειδίκευση στο Καρκίνο του Προστάτη και εμπειρία σε περισσότερα από 2000 περιστατικά με ίαση σε ποσοστό πάνω από 90%
Μεγάλη εξειδίκευση στο καρκίνο της ουροδόχου κύστεως με περισσότερα από 3000 περιστατικά με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Μεγάλη Εμπειρία στον Καρκίνο όρχεως με περισσότερα από 200 περιστατικά  και με ίαση σε ποσοστό πάνω από 90%
Ιδιαίτερη εξειδίκευση στην ανδρολογία, με έμφαση στην αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας με εμφύτευση πεικών προθέσεων τριών στοιχείων και εμπειρία σε περισσότερα από 60 περιστατικά με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Μεγάλη Εξειδίκευση στην αντιμετώπιση της κάμψης του πέους με φαρμακευτική και χειρουργική θεραπεία και εμπειρία  σε περισσότερα από 200 περιστατικά με επιτυχία πάνω από 95%.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ