Επικοινωνία

ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Η πρόπτωση του πυελικού εδάφους είναι μια παθολογική κατάσταση, που εμφανίζεται σε σημαντικό αριθμό γυναικών.

Η πρόπτωση του πυελικού εδάφους είναι μια παθολογική κατάσταση, που εμφανίζεται σε σημαντικό αριθμό γυναικών. Στις ηλικίες μεταξύ 55-79 το ποσοστό των γυναικών που εμφανίζει κάποιου βαθμού πρόπτωση, αγγίζει το 50%. Το σώμα του ανθρώπου προσομοιάζει με βαρέλι, το οποίο αποτελείται από δυο μεγάλα διαμερίσματα, τη θωρακική κοιλότητα και την κοιλότητα της κοιλίας όπου κατασκηνώνουν πολλά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού, όπως έντερο ήπαρ πάγκρεας, σπλήνας, νεφροί, μήτρα, ουροδόχος κύστη, ωοθήκες κ.λπ.. Το πυελικό έδαφος αποτελεί τον πυθμένα αυτού του βαρελιού .Τα όργανα που κατασκηνώνουν στην πύελο είναι η μήτρα, ο τράχηλος της μήτρας, ο κόλπος, η ουροδόχος κύστη, η ουρήθρα, το λεπτό έντερο και το ορθό έντερο. Το πυελικό έδαφος αποτελείται από μύες, περιτονίες και συνδέσμους, ανατομικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη στήριξη όλων των οργάνων της πυέλου. Εικόνα 1.Απεικονίζονται τα όργανα της πυέλου

Εικόνα 1.Απεικονίζονται τα όργανα της πυέλου

Εικόνα 2. Απεικονίζονται οι μύες ,οι σύνδεσμοι και οι τένοντες του πυελικού εδάφους. Εικόνα 2. Απεικονίζονται οι μύες ,οι σύνδεσμοι και οι τένοντες του πυελικού εδάφους.

Π ρόπτωση κάποιου οργάνου συμβαίνει, όταν οι μύες, οι περιτονίες ή οι σύνδεσμοι του πυελικού εδάφους αρχίζουν να εξασθενούν και επέρχεται χαλάρωση των στηριγμάτων γύρω από το όργανο. Ανάλογα, με το όργανο που επηρεάζεται από την εξασθένιση των ιστών, προκαλείται και αντίστοιχη ανατομική παθολογία, όπως:

1. Κυστεοκήλη: όταν προπίπτει η ουροδόχος κύστη μέσω του κόλπου
2. Ορθοκήλη: όταν προπίπτει το ορθό έντερο μέσω του κόλπου
3. Εντεροκήλη: όταν προπίπτει το λεπτό έντερο μέσω του κόλπου
4. Πρόπτωση μήτρας: όταν προπίπτει η μήτρα μέσω του κόλπου

Το 11% ή μια στις 10 γυναίκες στη διάρκεια της ζωής της θα υποβληθεί σε κάποια επέμβαση για αποκατάσταση κάποιας μορφής πρόπτωση. Επίσης το 1/3 των γυναικών που έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε επέμβαση αποκατάστασης κάποιας μορφής πρόπτωσης οργάνου, θα υποβληθεί εκ νέου στην ίδια επέμβαση.
Ο ι βασικές αιτίες πρόκλησης πρόπτωσης κάποιου οργάνου είναι οι κακώσεις των μυών, των συνδέσμων και των περιτονιών, οι οποίες προκαλούνται κατά τη διάρκεια του τοκετού από τον κόλπο, η ηλικία η εμμηνόπαυση, και η έντονη σωματική άσκηση. Άλλες αιτίες είναι η παχυσαρκία,ο χρόνιος βήχας ,η εθνικότητα και η κληρονομικότητα. Όταν υπάρχει στην οικογένεια ιστορικό πρόπτωσης, η πιθανότητα των επόμενων γενεών να έχουν πρόπτωση αυξάνεται. Οι γυναίκες του Καυκάσου έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα πρόπτωσης του πυελικού εδάφους από τις Αφροαμερικανίδες. Επίσης χειρουργικές επεμβάσεις της πυέλου, όπως η υστερεκτομή και η ανάπτυξη πρόπτωσης του κολπικού κολοβώματος. Άλλοι παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι συμβάλουν στην πρόπτωση του πυελικού εδάφους είναι, το κάπνισμα, η δυσκοιλιότητα και ο χρόνιος τεινεσμός, η παχυσαρκία, και ορισμένα επαγγέλματα που ασχολούνται με την άρση βαρέων αντικειμένων .
Η ανάπτυξη συμπτωμάτων στην πρόπτωση των πυελικών οργάνων εξαρτάται από τον βαθμό πρόπτωσης. Στην πρόπτωση μικρού βαθμού συνήθως οι γυναίκες δεν έχουν συμπτώματα και ανακαλύπτεται τυχαία, σε ιατρική εξέταση ρουτίνας. Στη μετρίου και μεγάλου βαθμού πρόπτωση του πυελικού εδάφους ,τα συμπτώματα είναι γενικά και ειδικά ,σχετιζόμενα με το προπίπτον όργανο. Τέτοια είναι, όπως το αίσθημα βάρους και πίεση στην περιοχή του περιναίου, και το αίσθημα της γέννας. Επίσης χαμηλή οσφυαλγία και αίσθημα βάρους των κάτω άκρων. Τα ειδικά συμπτώματα προέρχονται από το προπίπτον όργανο. Έτσι στην κυστεοκήλη ,την ουρηθροκήλη και την πρόπτωση της μήτρας. Έχουμε συμπτώματα από την ούρηση, όπως ακράτεια ούρων με την προσπάθεια, επιτακτική ούρηση, δυσουρικά ενοχλήματα και επίσχεση ούρων. Στην ορθοκήλη έχουμε συμπτώματα όπως, δυσκοιλιότητα, τεινεσμός, και αίσθημα ατελούς αφόδευσης. Επίσης μπορούν να εμφανισθούν συμπτώματα από τον κόλπο, όπως δυσπαρεύνια και εξ αυτού ψυχολογικό stress. Η διάγνωση της πρόπτωσης των πυελικών οργάνων είναι απλή και τίθεται με την κλασική γυναικολογική εξέταση.
H θεραπεία εξαρτάται από τη βαρύτητα των συμπτωμάτων και τον βαθμό της πρόπτωσης του πυελικού εδάφους. Οι ασυμπτωματικές γυναίκες και με μικρού βαθμού πρόπτωση δεν απαιτεί θεραπεία. Αυτές οι γυναίκες πρέπει να αλλάξουν τρόπο ζωής. Πρέπει να γυμνάζονται και κυρίως να γυμνάζουν τους μύες του περιναίου. Να διατηρούν το σωματικό τους βάρος, εφόσον είναι κανονικό, και αν αφορά παχύσαρκες να επιδιώξουν τη μείωση του σωματικού τους βάρος με παράλληλη σωματική άσκηση. Στις συμπτωματικές γυναίκες με μετρίου ή μεγάλου βαθμού πρόπτωση απαιτείται θεραπεία. Υπάρχουν δυο θεραπευτικές προσεγγίσεις για αυτές τις περιπτώσεις. Είναι η χειρουργική και η συντηρητική θεραπεία. Η συντηρητική θεραπεία προκρίνεται για τις γυναίκες εκείνες που δεν επιθυμούν χειρουργική επέμβαση, είναι μεγάλης ηλικίας ή η γενική τους κατάσταση δεν επιτρέπει τη χειρουργική επέμβαση. Σ ’αυτές τις γυναίκες η καλύτερη λύση είναι τοποθέτηση ενός πεσσού ενδοκολπικά και με αυτό τον τρόπο συγκρατείται το πυελικό έδαφος στην ανατομική του θέση. Ο πεσσός αποτελείται από σιλικόνη και τοποθετείται εύκολα από τον γιατρό ή από την ίδια τη γυναίκα.Οι πεσσοί παρουσιάζουν κάποια προβλήματα, όπως ερεθισμός, ενόχληση κατά την επαφή ή μετακίνηση από τη θέση του. Συνήθως οι γυναίκες επανατοποθετούν τον πεσσό μόνες. Όταν ο πεσσός φθείρεται αντικαθίσταται.
Υ άρχουν πολλές μέθοδοι χειρουργικής θεραπείας της πρόπτωσης του πυελικού εδάφους. Στόχος όλων αυτών των τεχνικών, είναι η επανατοποθέτηση του προπίπτοντος οργάνου στην φυσιολογική του ανατομική θέση.

Τέτοιες τεχνικές είναι :

1.Η κλασσική κολπορραφία ( πρόσθια και οπίσθια ) διακολπικά.
2.Η υστερεκτομή επί προπτώσεως της μήτρας διακολπικά
3.Η κολποανάρτηση λαπαροσκοπικά διακοιλιακά
4.Η κολποανάρτηση και επανατοποθέτηση του προπίπτοντος οργάνου με τοποθέτηση κολπικών πλεγμάτων διακολπικά

Η χρήση των κολπικών πλεγμάτων (πρόσθιου και οπίσθιου), εφαρμόζεται από 10ετίας με εξαιρετικά αποτελέσματα και είναι η μέθοδος εκλογής πλέον. Η βελτίωση τελευταία στον σχεδιασμό και στην τεχνική τοποθέτησης των πλεγμάτων, έχει περιορίσει στο ελάχιστο ορισμένες επιπλοκές που είχαν παρατηρηθεί με τη χρήση των πλεγμάτων της 1ης γενιάς.

ko1

Εικόνα 5: Απεικόνιση πρόσθιου κολπικού πλέγματοςko2

Εικόνα 6: Απεικόνιση οπίσθιου κολπικού πλέγματοςΗ συγκεκριμένη χειρουργική μέθοδος με τη χρήση των πλεγμάτων εφαρμόζεται από εξειδικευμένους ουρολόγους ή γυναικολόγους με εμπειρία στην ουρογυναικολογία. Κατά συνέπεια, κάθε γυναίκα με πρόβλημα πρόπτωσης πυελικού εδάφους, πρέπει να απευθύνεται σε εξειδικευμένο ουρογυναικολόγο προκειμένου να αξιολογηθεί η περίπτωση της και να δρομολογηθεί η ενδεικνυόμενη θεραπεία.

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ:

Μεγάλη εξειδίκευση στην χειρουργική ενδοσκοπία με πάνω από 4000 περιστατικά Turis προστατεκτομής.
Μεγάλη Εξειδίκευση στην γυναικεία ακράτεια ούρων με τη χρήση κολπικής ταινίας ελευθέρας τάσεως και εμπειρία σε πάνω από 1000 περιστατικά με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 90%.
Μεγάλη εξειδίκευση στη χειρουργική ογκολογία, καρκίνο νεφρού και μεγάλη εμπειρία με πάνω από 1000 περιστατικά με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Μεγάλη εξειδίκευση στο Καρκίνο του Προστάτη και εμπειρία σε περισσότερα από 2000 περιστατικά με ίαση σε ποσοστό πάνω από 90%
Μεγάλη εξειδίκευση στο καρκίνο της ουροδόχου κύστεως με περισσότερα από 3000 περιστατικά με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Μεγάλη Εμπειρία στον Καρκίνο όρχεως με περισσότερα από 200 περιστατικά  και με ίαση σε ποσοστό πάνω από 90%
Ιδιαίτερη εξειδίκευση στην ανδρολογία, με έμφαση στην αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας με εμφύτευση πεικών προθέσεων τριών στοιχείων και εμπειρία σε περισσότερα από 60 περιστατικά με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Μεγάλη Εξειδίκευση στην αντιμετώπιση της κάμψης του πέους με φαρμακευτική και χειρουργική θεραπεία και εμπειρία  σε περισσότερα από 200 περιστατικά με επιτυχία πάνω από 95%.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ