Επικοινωνία

Καρκίνος προστάτη και χειρουργική θεραπεία

Η χειρουργική θεραπεία στον καρκίνο του προστάτη ενδείκνυται στα αρχικά
στάδια της νόσου. Στόχος είναι η ριζική θεραπεία και η ίαση επιτυγχάνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των περιπτώσεων που χειρουργούνται.

Η χειρουργική θεραπεία στον καρκίνο του προστάτη ενδείκνυται στα αρχικά στάδια της νόσου.
Στόχος είναι η ριζική θεραπεία ενώ η ίαση επιτυγχάνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των περιπτώσεων που χειρουργούνται.

Υπάρχουν διάφορες χειρουργικές μέθοδοι ριζικής προστατεκτομής οι οποίες είναι:

1. Η ανοιχτή ριζική προστατεκτομή

Η ανοιχτή ριζική προστατεκτομή πραγματοποιείται με μια τομή στο κάτω μέρος της κοιλιακής χώρας. Ο χειρουργός προσπαθεί να αφαιρέσει τον προστάτη χωρίς να αφήσει καρκινικό ιστό όσο είναι δυνατόν.
Η διάρκεια του χειρουργείου κυμαίνεται μεταξύ 90’-120’ της ώρας και η νοσηλεία διαρκεί 3 ημέρες, σχεδόν ανώδυνα.

Εικόνα 1: Χειρουργική τομή ανοικτής ριζικής προστατεκτομής2. Η λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Η λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή πραγματοποιείται μέσω 4-6 οπών στην κοιλιακή χώρα.
Εισάγεται οπτική κάμερα και μεταφέρεται η εικόνα του εσωτερικού της κοιλιακής χώρας σε οθόνη.
Μέσω των άλλων οπών διενεργείται η ριζική προστατεκτομή με τη χρήση ειδικών χειρουργικών εργαλείων.

Εικόνα 2: Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή3. Η ρομποτική ριζική προστατεκτομή

Η ρομποτική ριζική προστατεκτομή διενεργείται μέσω 6 οπών στην κοιλιακή χώρα.
Μέσω μίας κάμερας μεταφέρεται στην οθόνη το εσωτερικό της κοιλιακής χώρας.
Με τη βοήθεια βραχιόνων οι οποίοι συνδέονται με ρομποτικό σύστημα πραγματοποιείται η χειρουργική επέμβαση.

Εικόνα 3: Ρομποτική ριζική προστατεκτομήΗ νοσηλεία και στις 3 μεθόδους διαρκεί 2-3 ημέρες.

Στην λαπαροσκοπική και στην ρομποτική τεχνική τα πλεονεκτήματα είναι: Λιγότερος πόνος, μικρή απώλεια αίματος, μικρότερος χρόνος ανάρρωσης.
Μειονεκτήματα: Μεγάλο κόστος, κυρίως στην ρομποτική τεχνική, μεγαλύτερος χειρουργικός χρόνος, μεγαλύτερο ποσοστό μετεγχειρητικών στενωμάτων αναστόμωσης, κυρίως στην Λαπαροσκοπική τεχνική.

Συμπερασματικά και οι 3 χειρουργικές τεχνικές επιτυγχάνουν μεγάλα ποσοστά ίασης μεγαλύτερα του 80% από τη νόσο.

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ:

Μεγάλη εξειδίκευση στην χειρουργική ενδοσκοπία με πάνω από 4000 περιστατικά Turis προστατεκτομής.
Μεγάλη Εξειδίκευση στην γυναικεία ακράτεια ούρων με τη χρήση κολπικής ταινίας ελευθέρας τάσεως και εμπειρία σε πάνω από 1000 περιστατικά με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 90%.
Μεγάλη εξειδίκευση στη χειρουργική ογκολογία, καρκίνο νεφρού και μεγάλη εμπειρία με πάνω από 1000 περιστατικά με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Μεγάλη εξειδίκευση στο Καρκίνο του Προστάτη και εμπειρία σε περισσότερα από 2000 περιστατικά με ίαση σε ποσοστό πάνω από 90%
Μεγάλη εξειδίκευση στο καρκίνο της ουροδόχου κύστεως με περισσότερα από 3000 περιστατικά με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Μεγάλη Εμπειρία στον Καρκίνο όρχεως με περισσότερα από 200 περιστατικά  και με ίαση σε ποσοστό πάνω από 90%
Ιδιαίτερη εξειδίκευση στην ανδρολογία, με έμφαση στην αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας με εμφύτευση πεικών προθέσεων τριών στοιχείων και εμπειρία σε περισσότερα από 60 περιστατικά με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Μεγάλη Εξειδίκευση στην αντιμετώπιση της κάμψης του πέους με φαρμακευτική και χειρουργική θεραπεία και εμπειρία  σε περισσότερα από 200 περιστατικά με επιτυχία πάνω από 95%.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ