Επικοινωνία

ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ TURIS

Αποτελεί ένα νέο διπολικό χειρουργικό σύστημα, με τη χρήση φυσιολογικού ορού, εν αντιθέσει με το παλαιότερο σύστημα που λειτουργούσε με ισότονο διάλυμα.
Εμπειρία σε περισσότερα από 4000 περιστατικά

Α ποτελεί ένα νέο διπολικό χειρουργικό σύστημα, με τη χρήση φυσιολογικού ορού, εν αντιθέσει με το παλαιότερο σύστημα που λειτουργούσε με ισότονο διάλυμα.

DE1

Σημαντική μείωση της πιθανότητας απορρόφησης υγρών από τον οργανισμό του ασθενούς και κατά συνέπεια των επιπλοκών.

- Δυνατότητα εξαίρεσης μεγάλου μεγέθους προστατικού αδενώματος.
- Αύξηση του χειρουργικού χρόνου χωρίς επιπλοκές.
- Ελάχιστη απώλεια αίματος.
- Ανώδυνη διαδικασία.
- Παραμονή στην κλινική για μία ημέρα.
- Η μέθοδος TURis,είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος με την οποία εξαιρείται αναίμακτα το αδένωμα του προστάτη και δίνει επιπλέον τη δυνατότητα εξάχνωσης του προστατικού ιστού, εξασφαλίζοντας ομαλή χειρουργική επιφάνεια.

11

Μέθοδος εκτομής και εξάχνωσης του προστατικού αδενώματος με διπολική διαθερμία

23

Η ολοκλήρωση της εκτομής του προστάτη με διπολική διαθερμία

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ:

Μεγάλη εξειδίκευση στην χειρουργική ενδοσκοπία με πάνω από 4000 περιστατικά Turis προστατεκτομής.
Μεγάλη Εξειδίκευση στην γυναικεία ακράτεια ούρων με τη χρήση κολπικής ταινίας ελευθέρας τάσεως και εμπειρία σε πάνω από 1000 περιστατικά με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 90%.
Μεγάλη εξειδίκευση στη χειρουργική ογκολογία, καρκίνο νεφρού και μεγάλη εμπειρία με πάνω από 1000 περιστατικά με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Μεγάλη εξειδίκευση στο Καρκίνο του Προστάτη και εμπειρία σε περισσότερα από 2000 περιστατικά με ίαση σε ποσοστό πάνω από 90%
Μεγάλη εξειδίκευση στο καρκίνο της ουροδόχου κύστεως με περισσότερα από 3000 περιστατικά με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Μεγάλη Εμπειρία στον Καρκίνο όρχεως με περισσότερα από 200 περιστατικά  και με ίαση σε ποσοστό πάνω από 90%
Ιδιαίτερη εξειδίκευση στην ανδρολογία, με έμφαση στην αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας με εμφύτευση πεικών προθέσεων τριών στοιχείων και εμπειρία σε περισσότερα από 60 περιστατικά με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Μεγάλη Εξειδίκευση στην αντιμετώπιση της κάμψης του πέους με φαρμακευτική και χειρουργική θεραπεία και εμπειρία  σε περισσότερα από 200 περιστατικά με επιτυχία πάνω από 95%.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ